A kerékpározás kultúrájának kialakulása Magyarországon _ Development of bicycle culture in Hungary

edited June 2018 in Rad Culture

DR. FRISNYÁK ZSUZSA: A kerékpározás kultúrájának kialakulása Magyarországon
About the development of bicycle culture in Hungary, by Dr. Zsuzsa Frisnyák

About the author:

https://tti.btk.mta.hu/tagok/jelenkortortenet-temacsoport/userprofile/zsfrisnyak.html

E-mail: frisnyak.zsuzsa@btk.mta.hu

Comments

 • Frisnyák Zsuzsa

  Alapadatok
  Életrajz
  Publikációk
  Kutatások
  Egyéb
  

  TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ
  1. A magyarországi közlekedés krónikája 1750–2000. Bp., MTA Történettudományi Intézet, 2001. XXV + 346. [História Könyvtár.]
  2. Städtischer Verkehr. In: Budapest und Wien. Technischer Forschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Bp.–Wien, Budapest Főváros Levéltára, 2003. 115–120.
  3. Verkehrslinien und räumliche Struktur Budapests. In: Budapest und Wien. Technischer Forschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Bp.–Wien, Budapest Főváros Levéltára, 2003. 109–114.
  4. Volt egyszer egy vasút. Bp., Indóház Kiadó, 2009.
  5. Budapest Európa közlekedési és kommunikációs térszerkezetében. In: A világváros Budapest két századfordulón. Szerk. Bartha Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András. Bp., Napvilág Kiadó, 2010. 169–207.
  6. Vasút és a paraszti polgárosodás. In: Életmód, szemléletmód és a módi változása. Szerk. Flórián Mária. Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2010. 81–108.
  7. A vasút és a térbeli mobilizáció jellemzői a 19. században. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó–MTA Társadalomkutató Központ, 2011. 195–204.
  8. Közlekedés, politika, 1945–1989. Bp., MTA Történettudományi Intézet, 2011. 655. [Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban.]
  9. A vasút hatása a magyarországi városokra. Korall, (2013) 5–20.
  10. The Centrally Planned Economy and Railways in Hungary. In: Eastern European Railways in Transition: Nineteenth to Twenty-first Centuries. Szerk. Ralf Roth, Henry Jacolin. Ashgate, 2013. 171–182.
  11.

  Forrás: https://tti.btk.mta.hu/tagok/adatlap/zsfrisnyak.html

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL I.
  1988
  Út-, híd- és révvámok Magyarországon (1853–1890). In: A Közlekedési Múzeum Évkönyve, VIII. 1988. 241–270.
  Tóth Ernő, Szarka Judit, Szomolányi Antal: Hajóhidak, pontonhidak. In: Hidak Borsod megyében. Szerk. Tóth Ernő. Miskolc, Miskolci Közúti Igazgatóság, 1994. p. 45.
  Tóth Ernő, Szarka Judit, Szomolányi Antal: Jelentősebb hidakról egyenként. In: Hidak Borsod megyében. Szerk. Tóth Ernő. Miskolc, Miskolci Közúti Igazgatóság, 1994. p. 78.
  Hegedűs Gyula: Az európai és a magyar közlekedésgazdaság és a közlekedéspolitika a 19–20. században. Győr, Novadat, 1995. 611. p.103.
  Gáll Imre, Hargitai Jenő: Egyedi hídleírások. In: Pest megyei és budapesti hidak. Szerk. Gáll Imre, Kovács József, Tóth Ernő. Bp., Pest M. Áll. Közútkezelő Kht., 1997. p. 160.
  Gáll Imre: Kompok. In: Pest megyei és budapesti hidak. Szerk. Gáll Imre, Kovács József, Tóth Ernő. Bp., Pest M. Áll. Közútkezelő Kht., 1997. p. 108.
  Gáll Imre, Kovács József, Tóth Ernő: Pest megyei és budapesti hidak. Bp., Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, 1997. p. 108. [Idézet.]
  Molnár Erzsébet: A magyar közlekedési vállalatok jelvényei. In: Közlekedési Múzeum Évkönyve. (12) Szerk. Katona András. Bp., Közlekedési Múzeum, 2001. 48–59. (Közlekedési Múzeum Évkönyve) p. 58.
  Kerényi Ernő, Szabó László, Teveszné Albu Zsuzsa, Tóth Ernő: Hidak Komárom-Esztergom megyében. Szerk. Tóth Ernő. Esztergom, Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság, 2001. 152. p. 143.
  Hidak Tolna megyében: 43. Szerk. Tóth Ernő, Hajós Bence. Hídmérnöki Konferencia, Szekszárd, 2002. október 16–18. Szekszárd, Tolna M. Áll. Közútkezelő Közhasznú Társ, 2002. p. 28.

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL II.

  Tóth Ernő: Révátkelőhelyek, kompok, pontonhidak. In: Hidak Csongrád megyében: 44. Hídmérnöki Konferencia, Szeged, 2003. július 2–4. Szerk. Tóth Ernő. Szeged, Csongrád M. Állami Közútkezelő Kht, 2003. p. 31.
  André László: Egyedi hídleírások. In: Hidak Fejér megyében. Szerk. Tóth Ernő. Székesfehérvár, Útgazdálkodási és Koordinációs Ig., 2006. p. 105.
  André László: Korai hídépítés, fahidak. In: Hidak Fejér megyében. Szerk. Tóth Ernő. Székesfehérvár, Útgazdálkodási és Koordinációs Ig., 2006. p. 19.
  Tóth Ernő: A hídépítés korai története, fahidak. In: Hidak Veszprém megyében. Szerk. Tóth Ernő. Bp., Közlekedésfejleszt. Koord. Közp, 2008. p. 28.
  Kalocsai Péter: A városi közlekedés modernizációja Magyarországon (1867–1914). In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera ttiszteletére. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Hajnal István Kör, 2011. 62–77. p. 67. 44. j.
  Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–1914. Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280. p. 48. 458. j.
  A kerékpározás kultúrájának kialakulása Magyarországon. In: A Közlekedési Múzeum Évkönyve, VIII. Bp., 1988. 321–336.
  1990
  Vasutas egyenruhák Magyarországon 1846–1914 között. In: Vasúthistória Évkönyv. Bp., 1990. 455–468.
  Kalocsai Péter: A városi tömegközlekedés modernizációja Magyarországon (1867–1914) In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. (1) Szerk. H. Német István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Bp., Hajnal István Kör, 2011. 62–77. p. 67. 57. j.
  Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–1914. Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280. p. 51. 474. j.
  p. 51. 476. j.
  p. 60. 551. j.
  1992

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL III.

  Az „Erdély-üzlet” működése Magyarországon. Századok, (1992) 2. 173–201.
  1993
  Vasutasok kulturális és közművelődési egyesületei. In: Vasúthistória Évkönyv. Bp., 1993. 275–295.
  1994
  Királyi vonatok, udvari utazások. Kiállítási katalógus. Bp., 1994. 18–51.
  Udvari utazások és a vasútüzem. In: Vasúthistória Évkönyv. Bp., 1994. 357–370.
  1996
  Megy a gőzös. Vasúttörténeti, interaktív CD-ROM Bp., 1996.
  „Pokrócz Ádám vasúti kalauz nyájaskodásai”. Vasút a karikatúrában. In: Vasúthistória Évkönyv. Bp., 1996.
  Barkóczi Jolán: Vasúti lapok a 19. században. Közlekedési Múzeum Évkönyve, 2001. 306–318. p. 315.
  1999
  A közlekedés története 1945 után. In: Közlekedés, hírközlés, vízügy – Múlt és jelen. Interaktív CD-ROM Bp., 1999.
  A hazai vasúti közlekedés jellemzői és válsága 1949–1953 között. In: Vasúthistória Évkönyv, 1997. Bp., 1999. 263–301.
  Die Rolle des Deutschtums im Verkehr der Hauptstadt. In: Deutsche in Budapest. Bp., 1999. 192–195.
  2000
  Fejezetek az udvari és kormányzati utazások történetéből. Bp., 2000. 150. [Vasúthistória Könyvek.]
  Csiba József: Fejezetek a hazai vasúti kocsiépítés történetéből, különös tekintettel a Győrben épített járművekre. Vasúthistória Évkönyv, (2001) p. 145.
  Bedő Gergely: A gödöllői vasútállomás és a királyi váró építésének fejezetei 1867–1874. Történeti Muzeológiai Szemle, (2007) 7. 57–72. p. 59., 4. j.
  p. 59. 5. j.,
  p. 59. 7. j.,
  p. 59. 8. j.,
  p. 60. 9. j.,
  p. 70. 27. j.,
  p. 72.

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL IV.

  Közlekedési vámok az Alföldön. In: Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, 2000. 369–376.
  Kókai Sándor: A Bánság történeti földrajza (1718–1918). A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában. Nyíregyháza, 2010. p. 410.
  Kókai Sándor: A Bánság történeti földrajza 1718–1918: Habilitációs tézisek. Nyíregyháza–Pécs, 2011. p. 3.,
  p. 29.
  2001
  A magyarországi közlekedés krónikája 1750–2000. Bp., 2001. XXV + 346. [História Könyvtár.]
  Kozma Gyula: Frisnyák Zsuzsa A magyarországi közlekedés krónikája. Technikatörténeti Szemle, 25. (2001) 256–258. [Recenzió.]
  Tóth József (szerk.): Általános társadalomföldrajz II.. (2) Dialóg Campus, 2002. p. 20.
  Hargitai Jenő, Tóth Ernő: Duna-hidak. In: Hidak Tolna megyében: 43. Hídmérnöki Konferencia, Szekszárd, 2002. október 16–18. Szerk. Tóth Ernő, Hajós Bence. Szekszárd, Tolna M. Áll. Közútkezelő Közhasznú Társ., 2002. p. 82.
  p. 98.
  Margócsi József: Utcák, terek, emléksírok. Újabb adatok Nyíregyháza életéből. Nyíregyháza, 2002. p. 240.
  Kápolnai Iván: Közlekedés, szállítás. In: Miskolc története 1848-tól 1918-ig. (4/1) BAZ Megyei Levéltár–Herman Ottó Múzeum, 2003. 304–315. p. 314.
  Kiss János Péter, Lőcsei Hajnalka: Kistérségtípusok a Tisza mentén: Régiók távolról és közelről. Szerk. Nemes Nagy József. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2005. 158. p. 92.
  p. 99.
  Tamás Edit: Nagytárkány népessége a 18–20. században. In: Nagytárkány. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. (1) Szerk. Viga Gyula. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 145–178. p. 176.
  Shvoy Miklós Nógrád megye leírása 1874–1875. In: Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból. (51) Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2006. p. 406. 275. j.
  Dobossy István: Közlekedés, hírközlés. In. Miskolc története 1918-tól 1949-ig. 5/1. kötet. Szerk. Dobossy István, Stipta István. Miskolc: Herman Ottó Múzeum–Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, 2007. p. 304. [Kétszer.],
  p. 305.
  p. 312.

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL V.

  Szűcs András: Regionális közlekedésfejlesztés Magyarországon Európai Uniós támogatással 2007 és 2013 között. Budapest, 2007. p. 60.
  Kalocsai Péter: Városi közlekedés – hálózat – tömegközlekedés Nyugat-Magyarországon (Sopron, Szombathely), 1867–1914. URBS –Magyar Várostörténeti Évkönyv 2. 2007. 153–199.
  Halász F.: A vasút hatása a város mindennapjaira. In: Kunszentmárton, a mezőváros. Kunszentmárton, Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2008.
  Hidak Veszprém megyében. Szerk. Tóth Ernő. Veszprém, Közlekedésfejleszt. Koord. Közp, 2008. 223. p. 201.
  Bajzátová Stanislava: Vztah statu a zeleznicnej dobravy. Relationship Between the State and the Railway Transport: Historical Compratative Analysis of Transport Policy. Praha, Masarykova univerzita, 2008. p. 57.
  Pál István: A budapesti közlekedés helyzete a politika napirendjén. In: Budapest az 1960-as években. Szerk. Feitl István. Budapest, Napvilág, 2009.
  Jéger Gábor: A 2. világháború hatása a hazai keskenynyomtávú vasúti közlekedésre. In: A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és tájalakulás a 18–20. században. Gödöllő, 2010. p. 46.
  Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18–20. században. 2010. p. 175.
  p. 214.
  Kókai Sándor: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye demográfiai jellemzői, település-földrajzi sajátosságai 1945–2005. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 2010. (Tananyag tár, 16.) p. 138. [Kétszer.]
  Kókai Sándor: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye demográfiai jellemzői, település-földrajzi sajátosságai 1945–2005. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar földtudományok doktori iskola, 2010. (Tananyag tár, 16.)
  Jéger Gábor: A 2. világháború hatása a hazai keskenynyomtávú vasúti közlekedésre. In: A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és tájalakulás a 18–20. században. Gödöllő, 2011. p. 50.
  Kalocsai Péter: A városi közlekedés modernizációja Magyarországon (1867–1914). In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Hajnal István Kör, 2011. 62–77. p. 67. 39. j.
  p. 70. 67. j.
  Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–1914. Szombathely, Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280. p. 25., 100. j.
  p. 27. 153. j.,
  p. 27. 158. j.,
  p. 53. 453. j.,
  p. 47. 453. j.,
  p. 84. 761. j.,
  p. 175. 1674. j.,
  p. 179. 1719. j.

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL VI.

  A közúti közlekedés az 1950-es években. In: Közlekedési Múzeum Évkönyve, Bp., 2001. 250–280.
  A MÁV vezérigazgatósága az 1956-os forradalomban. In: Vasúthistória Évkönyv. Bp., 1999. Bp., 2001. 332–355.
  A magyarországi vasútépítés és a hadászati érdekek. In: Haditechnika-történeti és katonaorvoslás-történeti konferencia. Bp., 2001. 97–100.
  2002
  Szekerezés a vasutakhoz. A magyarországi vasútállomások vonzáskörzetei, 1895. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLI. Miskolc, 2002. 147–169.
  Csiffáry Gergely: A nagyüzemi termelés. In: Miskolc története 1848-tól 1918-ig. (4/1) BAZ Megyei Levéltár–Herman Ottó Múzeum, 2003. 460–479. p. 464. 612. j.
  Viga Gyula: Paraszti igaerő és munkakultúra néhány összefüggése a Bodrogközben. In: Vándorutak – múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula. Bp., 2003. p. 87.
  Paládi Kovács Attila: Kistáj, járás, kistérség. In: Halmok és havasok. Szerk. Bárth Dániel, Laczkó János. 2004. p. 137.
  Viga Gyula, Viszóczki Ilona: A hagyományos gazdálkodás jellemzői és változásai In: Nagytárkány. Tanulmányok a község településéhez és néprajzához. (5) Szerk. Viga Gyula. Somorja, Komárom, 2006. (Lokális és regionális monográfiák.) p. 333.
  Viga Gyula: A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19–20. században. Budapest, L’Harmattam, 2008.
  Siska József: Bodrogközi vasutak. Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 2008. 673–680. p. 674.
  p. 680.
  Fogas Tóth Balázs: A cigándiak lótartása a táj átalakulásának tükrében. Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 49. 2010. p. 504.,
  p. 506.
  Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18–20. században. 2010. p. 147.,
  p. 176.,
  p. 177.,
  p. 214.
  Északkelet-Magyarország szekér- és kocsiállománya, 1887. In: A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék történeti földrajza. Nyíregyháza, 2002. 239–246.
  2003
  A magyarországi vasútállomások jellemzői, 1895. In: A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. Nyíregyháza–Pécs, 2003.
  Az ÁVH és a vasúti kémelhárítók, 1953. In: Vasúthistória Évkönyv 2001. Bp., 2003. 253–269.

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL VII.

  Verkehrslinien und räumliche Struktur Budapests. In: Budapest und Wien. Technischer Forschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Bp.–Wien, 2003. 109–114.
  Städtischer Verkehr. In: Budapest und Wien. Technischer Forschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Bp.–Wien, 2003. 115–120.
  Die Telegrafie. In: Budapest und Wien. Technischer Forschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Bp.–Wien, 2003. 185–196.
  Magyarország szekér- és kocsiállománya, 1889. In: Hermann Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc, 2003. 359–386.
  Szalkai Gábor: A 19. századi közúti forgalom jellegzetességei Magyarországon és Háromszéken. Acta Siculica, 2010. 395–399. p. 399. 20. j.
  Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18–20. században. 2010. p. 175.,
  p. 214.
  Nyíregyháza vasúti áruforgalma a dualizmus korában. In: Nyíregyháza. Nyíregyháza, 2003. 149–158.
  A közútijármű-számlálások forráselemezési kérdései. In: Közlekedés a Kárpát-medencében. Bp., 2003. 61–68.
  Nagy Botond: Az osztrák–magyar külkereskedelem szállítóeszközei: A szárazföldi szállítás struktúraváltásának körülményei. In: Acta Siculica 2008. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Szerk. Barti Levente, Méder Lóránt László, Boér Hunor, Kinda István. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2008. 377–389. p. 378.
  A magyarországi vasútállomások áruforgalmi jellemzői a 19. század végén. In: Közlekedési Múzeum Évkönyve 13. Bp., 2003. 305–320.
  Gidó Csaba: Székelyföldi városok vasútforgalmi vonzáskörzete a 19. század végén. Aeropolisz, 2006.

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL VIII.

  Gábriel Tibor: A vasutak hozzájárulása Újpest várossá válásához. In: Vasúthistória Évkönyv, 2008. p. 293. [Kétszer.]
  Nagy Botond: Az osztrák–magyar külkereskedelem szállítóeszközei. A szárazföldi szállítás struktúraváltásának körülményei. Acta Siculica, 2008. 377–389. p. 377.
  Szalkai Gábor: A 19. századi közúti forgalom jellegzetességei Magyarországon és Háromszéken. Acta Siculica, 2010. 395–416. p. 396., 10. j.
  Sári Zsolt: A vasút fénykora – a vidék modernizációja. [The Golden Age of Railways – Rural Modernization.] Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2011. p. 70.
  A közúti áruszállítás infrastruktúrája Magyarországon, 1895. In: Szerencs és a Zempléni-hegység. Szerencs, 2003. 259–271.
  Dobány Zoltán: Adatok a Hernád-völgy szlovákiai szakaszának történeti földrajzához. In: Tanulmánykötet dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2008. p. 51.
  p. 74.
  Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18–20. században. 2010. p. 175.,
  p. 214.
  2005
  Közlekedési folyosók és városi térszerkezet Budapesten. In: Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Bp.–Bécs, 2005. 119–124.
  Gábriel Tibor: A vasutak hozzájárulása Újpest várossá válásához. Vasúthistória Évkönyv 1. 2008. p. 293.
  p. 294.
  A városi közlekedés eszközei Budapesten. In: Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Bp.–Bécs, 2005. 125–130.
  Tamás Ágnes: A fővárosi modernizáció és a modern város problémái az élclapok hasábjain. In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Hajnal István Kör, 2011. 470–483. p. 482.
  Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–1914. Szombathely, Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280. p. 74. 716. j.
  A távközlés Budapest életében. In: Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Bp.–Bécs, 2005. 205–216.
  Melega Miklós: A magyar városok infrastruktúrája a 19–20. század fordulóján. In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Hajnal István Kör, 2011. 78–92. p. 85. 20. j.
  Magyarország Európa közlekedési térszerkezetében. In: Közlekedési Múzeum Évkönyve. Bp., 2005. 125–141.

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL IX.

  Krámli Mihály: Az osztrák–magyar dunai kereskedelmi hajózás katonai igénybe vétele az első világháborúban. Hadtörténeti Közlemények, 121. 2008. (3–4) 573–623.
  2006
  A Délvidék árutermelő kistérségei és a vasúthasználat területi sajátosságai (1895). In: A Délvidék történeti földrajza. Szerk. Kókai Sándor. Nyíregyháza, 2006. 45–54.
  2007
  A magyarországi cukorgyárak vonzáskörzetei a 19. század végén. In: Szerencs, Dél-Zemplén központja. Nyíregyháza–Szerencs, 2007. 511–520.
  Szalkai Gábor: A várostérségek lehatárolása a közúti forgalom nagysága alapján a magyar határok mentén. Tér és Társadalom, 4. 2010. p. 161.,
  p. 183.
  A telefon térbeli terjedése Budapesten (1881–1912). In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv II. Bp., 2007. 13–38.
  Melega Miklós: A magyar városok infrastruktúrája a 19–20. század fordulóján. In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Bp., Hajnal István Kör, 2011. 78–92. p. 85. 20. j.
  Kalocsai Péter: A városi közlekedés modernizációja Magyarországon (1867–1914). In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Hajnal István Kör, 2011. 62–77. p. 64. 20. j.
  Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–1914. Szombathely, Vasi Múzeumbarát Egylet, 2011. 280. p. 11.,37. j.,
  p. 170. 1613. j.
  2008
  A közlekedés térbeli hatásai a Bodrogközben. In: Bodrogköz. A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája. Szerk. Tuba Zoltán. Gödöllő–Sárospatak, 2008. 283–292.
  Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18–20. században. 2010. p. 214.
  A távolsági áruszállítás és az alföldi települések a 19. század végén. In: Tisicum. Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve 17. Szolnok, 289–295.
  Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18–20. században. 2010. p. 175.,
  p. 214.
  Az alföldi települések kereskedelmi erőtere. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Nagykőrös, 2008. 79–88.
  2009
  Volt egyszer egy vasút. Bp., 2009.
  Az árutermelés térbeli jellemzői a 19. század végi Magyarországon. A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. Szerk. Gál András–Frisnyák Sándor. Szerencs–Nyíregyháza, 2009. 139–146.
  Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza. A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18–20. században. 2010. p. 138.,
  p. 190.,
  p. 214.
  Viga Gyula: Történeti–néprajzi szempontok a Felföld gabonaforgalmához. In: Történeti muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok körében a 60. éves Veress László tiszteletére. Szerk. Gyulai Éva, Viga Gyula. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Miskolci Egyetem BTK, Történettudományi Intézet, 2010. 385–393. p. 385.,
  p. 392.
  2010
  Vasút és a paraszti polgárosodás. In: Életmód, szemléletmód és a módi változása. Szerk. Flórián Mária. Bp., 2010. 81–108.
  A telefon nélküli élet. Telefonhasználat a Kádár-korszakban. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv V. Főszerk. Á. Varga László. Bp., 2010. 291–310.
  Budapest Európa közlekedési és kommunikációs térszerkezetében. In: A világváros Budapest két századfordulón. Szerk. Bartha Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András. Bp., 2010. 169–207.
  Sipos András: „Megmaradt országunknak csodás kincse”: Törekvések Budapest nemzetközi szerepének kiépítésére Trianon előtt és után. Limes, 3. (2004) 65–80. p. 67.
  Fleischer Tamás: A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában napjainkban. In: A világváros Budapest két századfordulón. Szerk. Bartha Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András. Bp., Napvilág, 2010. 208–226. p. 209.,
  p. 210.
  Barta Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András: Miért világváros? Bevezetés. In: A világváros Budapest két századfordulón. Szerk. Bartha Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András. Bp., Napvilág, 2010. p. 8.
  Sipos András: Világváros nyugat és kelet határán? In: A világváros Budapest két századfordulón. Szerk. Bartha Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András. Bp., Napvilág, 2010. 309–330. p. 314.,
  p. 324. 41. j.
  2011

 • edited July 2019

  PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL X.

  A vasút és a térbeli mobilizáció jellemzői a 19. században. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Bp., 2011. 195–204.
  A nagytávolságú alföldi áruszállítás térbeli jellemzői (1858–1880). In: Kárpát-medence: tájak, népek, tevékenységek. Szerk. Frisnyák Sándor, Gál András. Szerencs, 2011. 111–120.
  Közlekedés, politika, 1945–1989. Bp., 2011. 655. [Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban.]
  2013
  A vasút hatása a magyarországi városokra. Korall, (2013) 5–20.
  Az utak forgalma Borsodban a 19. század végén. Történeti Földrajzi Közlemények, (2013). 48–55.
  Railway Heritage Protection Policy in Hungary. In: Eastern European Railways in Transition: Nineteenth to Twenty-first Centuries. Szerk. Ralf Roth, Henry Jacolin. Farnham: Ashgate, 2013. 343–354.
  A vasút hatása a községek fejlődésére az első világháború előtt. In: Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság. 556. Nyíregyháza, Szerencs, 2013. 267–276.
  Az alföldi városok kereskedelemi kapcsolatai a 19. század végén. In. Tanulmánykötet dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára. Nyíregyháza, 2013. 113–124.
  Railway Heritage Protection Policy in Hungary In: Eastern European Railways in Transition: Nineteenth to Twenty-first Centuries. Szerk. Ralf Roth, Henry Jacolin. Farnham: Ashgate, 2013. 343–354.
  A kisforgalmú vasutak bezárása a Kádár-korszakban. In: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Évkönyve 2. 95–109.
  2014
  A vasúti ábrázolások forrásértéke. Tanulmányok Budapest Múltjából, 39. 145–158.
  2015
  A Közlekedési Múzeum története. MuzeumCafé, 2015. 56–62.
  Utazás a 19. században. Járművek, szokások, kalandok. In: Keszthelyi Festetics Kastély. Bp., 2015. 234–264.
  Az automobilizmus kezdetei Magyarországon. In: Keszthelyi Festetics Kastély. Bp., 2015. 265–275.
  A rémhírek térbeli terjedése és következményei. Az autósok üldözése 1914 augusztusában. 276–293. In: Az első világháború információtörténetéhez. Szerk. Z. Karvalics László. Bp., 2016. 324.

Sign In or Register to comment.