SUMMER RAD™ 2021 - Sport & művészeti kisFestival / SportsArts Fest: event thread

edited September 2020 in Rad Events

Founders of WAFFENRADFORUMS.NET start organising SUMMER RAD™ 2021

Do to COVID-19 we are moving all our events and the festival in it's current structure to 2021, this year's 3 day big-time off-Budapest festival will be postponed, but we will have a one-day gig in September to maintain continuity!

>>>> LINK to Festival of 2019

FESTIVAL WEBPAGE UNDER RENOVATION!

Comments

 • edited January 2020

  We have the line-up for 2020!

  The festival is set in motion!

 • edited January 2020

  Kackiás Verklis has signed up bringing his analogue sound boxes and his velociped!

  He is a singer playing since he is 10, former bridesman and currently old school bicycle fanatic working as a collection manager in a museum in rural Hungary near Paks...
  ... hobbies: veteran motorcycles and collecting cards.

  BEST INTRODUCTION VIDEOS:

  http://ringistvan.hu/kackias_verklis

  MORE:

  https://varpalotaihircentrum.hu/kackias-verklis-gasztroshow-es-velociped/

  http://ringistvan.hu/vofely

  INTERVIEW:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=rgLv8d0zpE8&feature=emb_logo

 • edited January 2020

  Cataflamingo will play again at our festival!
  They are now attending a series of competitions called KIKELTETŐ promoting themsleves! They have also released a fresh album!!!

  Upcoming gigs:
  Cataflamingo, TPsRPRT, Warshow
  @ Auróra, Budapest 25.01.2020.

  Riport and prictures: http://keretblog.hu/cataflamingo-kodvirag/

 • Dorottya Podmaniczky is also on the team! Dance workshop on the 3rd day - SUNDAY!

  Picture source: https://miseroprospero.com/never-born-videodanza/

 • Gábor Horváth bass guitar player will come and coordinate an Open Jam Session!

  He is known for peeping up bands such as Vasérnapi Gyerekek or Balaton.

 • Kinetic Erotic is on the event list!  Photo source: A38 concert boat

 • edited January 2020

  CYCLONOMIA is informed and is checking dates. They are interested so far to join us at the river once more!

  http://cyclonomia.org/


 • edited January 2020

  Another curious performer is interested in giving us a seminar on her adventurous life story!

  She might be a globetrotter... a historian... she might be ex-military... it's all a surprise!

 • Tortuga és Pohánka

  signed up to give as some nice fresh bakery and a lesson on how to create perfect bread!

  DESCRIPTION: Mexican/Hungarian Artisan Bakery

  PRODUCTS: Sourdough Bread / Mexican Sweet Bread / Coffee / Hungarian Bread

  100% Sourdough Bread

  ::: FACEBOOK :::

 • edited January 2020

  We will also have a workshop on HOME MADE CRAFT BEER by one of our members!!!

  You may call the lecture: MICRO BEER BREWING

  How it's done...
  How much it costs...
  How easy it is...
  How focused you have to be...
  Timing...
  Brewing...
  Tasting... at the festival!!!

  Sör
  (l. a mellékelt képet), erjedésben lévő alkoholtartalmu folyadék, mely leginkább árpaléből készül, komló hozzáadásával. A sörgyártás fő nyers anyaga az árpa, melyen kivül azonban egyéb keményítőtartalmu anyag is felhasználható, de újabb időben ezen anyagok használata mindinkább háttérbe szorul. Az árpa csiráztatás által mindenekelőtt malátává (l. o.) alakíttatik át. Csaknem kizárólag az aszalt malátát használják a sör előállításához. Sörkészítés céljára az árpa annál alkalmasabb, minél több keményítőt és proteinanyagokat tartalmaz, mert a belőle készített árpalé extrakt-anyagának mennyisége a keményítőtartalommal és protein-anyagokkal szorosan összefügg. A gyakorlati ember az árpa jóságát sok külső tulajdonságból képes megismerni. Ilyen az árpa súlya. A lisztes rész alkotása szerint megkülönböztetnek lisztes, üveges vagy szalonnás szemü árpát. A szaga, a szem nagysága és alakja, szine és különösen csirázóképessége olyan sajátságok, melyekből az árpának sör készítésére való alkalmazhatóságáról felvilágosítást nyerhetünk. A malátakészítésnél a fehérjetartalmu anyag egy részéből diasztáz (l. o.) képződik, mely a keményítőt cukorrá (maltóz) és dextrinné változtatja át. A diasztázon kivül a malátakészítés tartama alatt peptáz is képződik, mely fehérjeanyag peptonná és parapeptonná változik át és mint ilyen, egyéb alkotórészeken kivüla sör tápláló részét teszi. A malátában képződött diasztáz nemcsak az árpában levő keményítőt képes cukorrá és dextrinné változtatni, hanem körülbelül ezen keményítőmennyiségnek ötszörösét is és innen van az, hogy csirázatlan gabonát, burgonyát és keményítőt is szoktak a malátához keverni, de az ilyen anyagokból készült sör nem oly jó és kisebb tápláló értékkel bir, mint a tiszta malátasörök. A malátának sörré való feldolgozása három részből áll: 1. a sörlé v. sörcefre készítése és ennek erjedésre való előkészítése; 2. a fő erjedés; 3. a sör kezelése a fő erjedés után.

  A sörlé vagy sörcefre készítése. A sörlé az a folyadék, melyet a maláta és komló extrahálása által nyernek. Legnagyobb részben vizből áll és ebben mindazon oldhatóvá tett anyagok foglaltatnak, melyek a sörkészítéshez vett anyagokból kioldódtak. A sörcefre készítésének célja az, hogy a malátának minden értékes alkotó részét teljesen oldatba kinyerjük és a helyesen nyert cefrét az erjedésre alkalmas állapotba hozzuk. A sörcefre készítése ismét három részre osztható, és pedig: 1. a maláta összetörése; 2. annak extrahálása és 3. a cefre lehűtése. A maláta összetörésének, zúzásának célja az, hogy a cefrekészítésnél a maláta a vizzel teljesen extrahálható legyen (l. Cefreaprító gép). A maláta extrahálása a sörlékészítő helyiségben történik és magában foglalja mindazon munkálatokat, melyek az összetört malátának vizzel való keverésétől az árpalének komlóval való főzéséig eszközöltetnek. A rölékészítés folyamata által készíttetik az édes malátakivonat, továbbá a törkölytől a kivonat elkülöníttetik s végre a komló az édes malátakivonattal való főzés által extraháltatik. A sörlékészítés folyamata tehát áll: a cefrézésből (l. o.), a tiszításból és a malátalének komlóval való főzéséből. A sörcefre készítése a cefréző készülékben történik. Újabb időben az előcefréző készülékeket is alkalmazzák, amelynek segítségével az anyag teljesebb kihasználása érhető el. A modern berendezésü sörgyárakban önműködő előcefréző készülékek vannak alkalmazva, melyek lényegükben 1-11/3 m. magas réz- vagy öntöttvas-cilinderből állanak, mely a cefrézőkád szélén fekszik, amelybe felülről a malátadara beesik és oldalt a cilinder egy lyukas köpenyéből a viz vékony sugarakban beömlik. Igen elterjedt az 1-2. ábrában látható Ringhoffer-féle előcefréző készülék: a-nál esik be a malátadara, b a vizcső, melyen át a viz nyomás által jobbra és balra c szekrénybe jut, hogy aztán számos kis nyiláson át kereszteződő sugarakban d térbe jusson, hol is a leeső malátadarával összekeveredik és e-nél a cefrézőkádba esik. A cefrézőkádak különféle szerkezetekkel vannak ellátva, de mindegyik szerkezetnek célja az, hogy a malátadara a vizzel egynemü cefrévé kevertessék össze. A nagyobb sörgyárakban igen elterjedt cefréző készüléket tüntet fel a 3. ábra (Nobak és Fritze-féle). A fól összekevert cefre a cefrézőkádból a szűrőkádba jön, melynek célja az, hogy a teljesen elkészített tiszta malátalé a törkölytől elkülöníttessék. A szűrőkád alsó részében szűrőszerkezet van alkalmazva. Ez áll több rézből vagy vasból készült lyukas 3,5-5 mm. vastag lemezből, mely a szűrőkád fenekén ugy van elhelyezve, hogy a lyukas fenék és a kád feneke között nagyobb tér ne legyen, a nélkül azonban, hogy a kád fenekéhez feküdne. Ilyen szürőfenék rajza a 4. ábrában látható. A malátalé eltávolítása a szűrőkádból rézcsövek segítségével történik, melyek a szürőkád alatt egyforma távolságban elosztva levő nyilásokon vezettetnek el. A nyilások száma a kád nagysága szerint 4-8 között váltakozik. Ezen nyilásokon vagy egy nyitott gyüjtőcsatornába vagy egy zárt gyüjtőcsőbe jön a malátalé, honnan a komlóval való főzés céljából a sörléfőző kádba jön. Ha a törköly teljesen kilúgoztatott, akkor az különféle szerkezetek által meglazíttatik és a szűrőkészülékből eltávolítva, mint sörgyári törköly (lásd Sörtörköly) állathízlalásra használtatik fel.

  Source: https://mek.oszk.hu/00000/00060/html/093/pc009319.html

 • edited January 2020

  This year we have to finally figure out how to run our own energy bank supplied by kinetic energy.
  Somewhat like the guys at GÁTŐRHÁZ (an underground off-Budapest cyclist pub) did it last summer/autumn!

  It would be superb to power the concerts with such tech, don't you think!!!???

  Especially a band calling themselves Kinetic Erotic (listed above)...

  Zero waste, green energy will be in focus of the 2020 festival again!

 • Since last fall plan is to also invite Barotányi Zoltán originally from Pécs, now living in Budapest (former DJ PicÚr, now DJ Minek) not as a journalist / political analyst he indeed is, but as the old school TILOS radio guy and frénétique DiscJockey who after 20-30 years in the business still hasn't lost his edge! Yes, he is a freak, but a cunning one!

  Barotányi at an underground venue in Budapest, 2010

  Barotányi today having a speech @ Robert Capa Center, 2020

  Picture sources: CAPA Center, Barotányi's personal photo collection

 • These people might also be a great part of the circus!!!

  The club is called Vadászgörény Barátok Egyesülete / Ferret Friends Association
  ::: FACEBOOK :::

  Actual event: III.VABE Vadászgörény Kiállítás és Szépségverseny
  III. VABE Ferret Exhibition And Beauty Contest

 • Umami Coastjack has confirmed his arrival in July!

 • Guest of honor:

  Shinnosuke Nagase

  from Kanazawa, Ishikawa Prefecture, Japan.

  All alone he has cycled around Japan in 6 Months.

 • edited January 2020

  FRESH NEWS!

  Kálóczi & Deli Soma Szuperduó were happy to join the summer gig yesterday evening as they were DJing and we asked them in person!


  Photograph taken by Leroy Drevdal - lacerda.photo

 • edited February 2020

  BREAKING NEWS

  Current date for the festival:

  2020. 07. 17-19.

 • edited February 2020

  Dorottya Podmaniczky confirms her performance at the festival.

  Kackiás Verklis confirms given dates are still in his favour.

  Cataflamingo exited about coming and confirms at recent meeting.

  Umami Coastjack reevaluating dates and confirms.

 • Kinetic Erotic comfirms playing in July!

 • Későn érők, Hungarian punk-rock band invited to SUMMER RAD™ 2020!

  We are waiting for introduction portraits and a direct answer if they are free to perform!

 • Let's see how far we have to postpone the event.

 • edited April 2020

  All participants ready for updates!

  Slow & steady for now... Full-Steam Ahead soon!!!

 • We will have a new festival webpage by late May / early June!!!

 • Festival will be more modest, most likely held in Budapest due to the risk of loosing last year's spot - locals are worried what might happen if that many people show up!

  News soon!

 • edited June 2020

  It seems we will have to take all the above listed content, repurpose it next year (2021) and upload a new set of events for this year in a different threat as a separate subject. It will take some time to organize the quarantine-version of SUMMER RAD™ 2020, but I'm sure it will work out, especially since we wouldn't want to interrupt the tradition by simply staying passive, not having a meeting altogether. But some performers would prefer to join us rather next year.

  Another event causing some discomfort was the landslide accident at Nagymaros near Zebegény not so long ago!

  https://index.hu/kulfold/2020/06/22/nagymaros_mentohajo/

  For more about the subject: http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/talajpusztulas/pdf/8_Balogh.pdf

  Picture sources: napi.hu, bumm.sk

 • edited September 2020

  Hopefully we can return to the Zebegény location in 2021!
  Not because of the train tracks. But due to the modernisation since 2019!

 • edited September 2020

  We will also invite Brigitta Horvath, foremost expert on Butoh dance in Hungary!

  She is currently living in France, organizing 2 workshops a year... yet there's a chance we can arrange a get-together via a combo event - getting 90s underground DJs join the raster in an event-fusion:

  2 festivals in 1

  FOR MORE:

  www.brigittahorvath.com

  www.facebook.com/brigittahorvathselflessdance

  Picture source: szinhaz.org


 • edited October 2020

  We are definitely missing something like this from our yearly repertory!!!

  The Heimatdamisch: Sweet Child o' Mine (Guns n' Roses)

Sign In or Register to comment.